Прогноз погоды


Категории блога


Макроекономіка

развернуть

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

«Грошове правило» монетаристів, його суть

«Кембриджська версія» грошового обігу та рівняння обміну

Автоматична фіскальна політика. Ефект вмонтованих стабілізаторів в умовах спаду та інфляційного зростання

Безробіття, його суть, рівень безробіття, закон Оукена

Бюджетний дефіцит і державний борг

В чому полягає відмінність між ВВП та ВНП? Які використовуються методи розрахунку ВВП (ВНП)?

Валютний ринок у малій відкритій економіці. Криві чистого експорту (NX) та чистих іноземних інвестицій (NFI)

Валютні режими та валютна інтервенція. Вплив валютної інтервенції на грошову масу. Стерилізація

Взаємодія монетарної та фіскальної політики. Проблема дефіциту державного бюджету. Державний борг. Сеньйораж та інфляційний податок

Вплив економічної політики на заощадження та інвестиції. Ефект витіснення у закритій економіці

Вплив кредитно-грошової політики на рівень вітчизняного виробництва

Грошовий ринок і попит на гроші

Дискреційна фіскальна політика

Економічні цикли, їх види та значення

Екстенсивне і інтенсивне економічне зростання та його чинники

Залежність рівноважної ставки відсотку від обсягу виробництва. Крива «ліквідність-гроші» (LM) та її екзогенні чинники

Засоби прямого впливу центрального банку на пропозицію грошей

Зміст “парадоксу бережливості”

Зовнішня торгівля і основні форми торгових бар’єрів

Зростання населення та технічний прогрес у моделі Солоу

Інвестиційний попит та пропозиція заощаджень: класичне та кейнсіанське трактування

Інвестиції в людський капітал як чинник економічного зростання

Інфляція попиту та інфляція пропозиції

Інфляція, її суть. Чинники і види інфляції. Вимірювання інфляції

Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку

Кількісна теорія грошей як першооснова рівняння обміну

Лагові процесі в економіці

Макроекономічний кругообіг в умовах ринку

Метод «витрати-випуск», його графічне відображення

Механізм відновлення довгострокової рівноваги в умовах інфляції витрат виробництва

Механізм відновлення довгострокової рівноваги в умовах інфляції попиту

Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку

Механізм досягнення рівноваги на валютному ринку

Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку. Модель грошового ринку та її застосування до аналізу монетарної політики

Механізм наближення до довгострокової рівноваги в умовах зміни обсягу виробництва

Механізм функціонування ринку праці: класична теорія, кейнсіанська теорія, теорія гнучкого ринку праці

Модель банківської системи. Норма обов’язкових резервів. Депозитний, кредитний та грошовий мультиплікатори

Модель господарської системи Дж. Кейнса

Модель кругообігу та умови макроекономічної рівноваги

Монетаризм та економічне регулювання

Монетарна політика і рівняння монетаризму

Мультиплікативний вплив сукупних витрат на ВВП. Модель взаємоперетворень витрат і доходів

Номінальні та реальні величини. Валютний курс та ставка відсотку. Паритет купівельної спроможності валют. Показники рівня цін

Опосередковані засоби грошово-кредитної політики

Основна макроекономічна тотожність та її аналіз. Платіжний баланс країни

Основні концептуальні різниці між класичною і кейнсіанською моделями рівноважного виробництва

Основні макроекономічні показники0
0

Ключевые слова: Автоматична фіскальна політика, Безробіття, Блог, Бюджетний дефіцит і державний борг, Валютний курс та ставка відсотку, Валютний ринок у малій відкритій економіці. Криві чистого експорту (NX) та чистих іноземних інвестицій (NFI), Валютні режими та валютна інтервенція. Вплив валютної інтервенції на грошову масу, Взаємодія монетарної та фіскальної політики, Вимірювання інфляції, Вплив економічної політики на заощадження та інвестиції, Вплив кредитно-грошової політики на рівень вітчизняного виробництва, В чому полягає відмінність між ВВП та ВНП? Які використовуються методи розрахунку ВВП (ВНП)?, «Грошове правило» монетаристів, Грошовий ринок і попит на гроші, Депозитний, Державний борг, Дискреційна фіскальна політика, Дорогі та дешеві гроші, Економічні цикли, Екстенсивне і інтенсивне економічне зростання та його чинники, Ефект витіснення у закритій економіці, Ефект вмонтованих стабілізаторів в умовах спаду та інфляційного зростання, закон Оукена, Залежність процентної ставки від попиту та пропонування на грошовому ринку, Залежність рівноважної ставки відсотку від обсягу виробництва, Засоби прямого впливу центрального банку на пропозицію грошей, Зміна рівноваги, Зміст “парадоксу бережливості”, Зовнішня торгівля і основні форми торгових бар’єрів, Зростання населення та технічний прогрес у моделі Солоу, Інвестиції в людський капітал як чинник економічного зростання, Інвестиційний попит та пропозиція заощаджень: класичне та кейнсіанське трактування, Інфляція, Інфляція попиту та інфляція пропозиції, і як розраховується індекс споживчих цін?, її екзогенні чинники, її суть, їх види та значення, його графічне відображення, його переваги і недоліки, його суть, кейнсіанська теорія, Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку, «Кембриджська версія» грошового обігу та рівняння обміну, Кількісна теорія грошей як першооснова рівняння обміну, Коротко- та довгострокові криві сукупної пропозиції та їх екзогенні чинники, кредитний та грошовий мультиплікатори, Крива «ліквідність-гроші» (LM) та її екзогенні чинники, Крива попиту та її екзогенні чинники, Крива пропозиції у випадках високо- та низькоеластичного попиту на імпортні товари, Крива чистого попиту та її екзогенні чинники, Криві пропозиції грошей, Лагові процесі в економіці, Макроекономіка, Макроекономічний кругообіг в умовах ринку, Метод «витрати-випуск», Механізм відновлення довгострокової рівноваги в умовах інфляції витрат виробництва, Механізм відновлення довгострокової рівноваги в умовах інфляції попиту, Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку, Механізм досягнення рівноваги на валютному ринку, Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку, Механізм наближення до довгострокової рівноваги в умовах зміни обсягу виробництва, Механізм функціонування ринку праці: класична теорія, Міжнародна спеціалізація і принцип порівняльної переваги, Модель банківської системи, Модель взаємоперетворень витрат і доходів, Модель господарської системи Дж. Кейнса, Модель грошового ринку та її застосування до аналізу монетарної політики, Модель кругообігу та умови макроекономічної рівноваги, Монетаризм та економічне регулювання, Монетарна політика і рівняння монетаризму, Мультиплікативний вплив сукупних витрат на ВВП, Номінальні та реальні величини, Норма обов’язкових резервів, Опосередковані засоби грошово-кредитної політики, Основна макроекономічна тотожність та її аналіз, Основні економічні функції держави, Основні концептуальні різниці між класичною і кейнсіанською моделями рівноважного виробництва, Основні макроекономічні показники, Основні системи валютних курсів, Паритет купівельної спроможності валют, Передавальний механізм грошово-кре¬дитної політики, Платіжний баланс країни, Платіжний баланс та його структура, Позичковий ринок у закритій та малій відкритій економіці, Показники обсягу виробництва та методи їх обчислення, Показники обсягу виробництва та рівня зайнятості, Показники рівня цін, Помощь студентам, Попит на гроші та рівняння обміну, Попит на національну валюту за рахунком поточних операцій, Предмет і основні проблеми макроекономічної політики, Пріоритети сучасної соціально-економічної стратегії демократичних держав, Проблема дефіциту державного бюджету, Проблема нерівності в розподілі доходів, Пропозиція національної валюти за рахунком поточних операцій, Процентна ставка як ціна грошей, Регулювання платіжного балансу, рівень безробіття, Рівновага національного виробництва в кейнсіанській моделі «Сукупні витрати – національний дохід», Рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін, Рівноважний ЧНП і фіскальна політика, Рівняння обміну, Роль держави у змішаній економіці, Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку, Сеньйораж та інфляційний податок, Спекулятивний та трансакційний попит на гроші, Становлення та розвиток кількісної теорії грошей, Стерилізація, Сукупна пропозиція (AS) у коротко- та довгостроковому періодах, Сукупний попит (AD). Крива сукупного попиту та її екзогенні чинники, Сукупність різних концепцій бюджетного дефіциту, Суть макроекономічного аналізу, Суть та засади національного рахівництва, Сучасна банківська система і її структура, Сучасний монетаризм, теорія гнучкого ринку праці, Теорія жорсткої реальної заробітної плати, У чому різниця між дискреційною та не дискреційною фіскальною політикою?, Центральний банк та його роль у здій¬сненні грошово-кредитної політики, Циклічна асиметрія, Цілі та інструменти монетарної політики, Чинники і види інфляції, Чистий попит за рахунком руху капіталів, Чому інвестиційна складова сукупних витрат є найбільш мінливою?, Що є головними цілями державного соціального захисту населення?, Що розуміють під поняттям «бідність»?, Що таке політика «дешевих грошей», Що таке «споживчий кошик», Яка система показників використовується для оцінки рівня добробуту населення?, Як змінюється сукупний попит під впливом цінових факторів? Покажіть криву сукупного попиту, Яку фіскальну політику має проводити держава в період економічного спаду? Яким буде співвідношення між видатками уряду та податками?

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Вячеслав Токарев Вячеслав Токарев 0 Работы по данным и другим вопросам, а также практические задания, курсовые и дипломные можно заказать по адресу lessonz@mail.ru или по телефону (063)1390382 Текст скрыт развернуть
0
7 августа 10, в 15:16
Показать новые комментарии

Поиск по блогу


Последние комментарии